arama
Hac ve Umre Hizmetleri
2014 YILI HAC KAYIT TALİMATI

                                                           

D O S Y A

 

İlgi : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 05/02/2014 tarihli ve 2014/02 sayılı kararı.

 

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2014 yılı haccıyla ilgili hususları görüşmüş olup konu ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

A-            2014 Yılı Hac Kur’a Çekimi, Kontenjan Dağılımı, Kesin Kayıt İlkeleri, Hac Ücretleri Ve Hacla İlgili Diğer Hususlar:

1-    Hac Kur’ası Çekimiyle İlgili Usul ve Esaslar:

Ülkemizden hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı her geçen yıl artmakta, buna mukabil hac kontenjanı ise sınırlı bulunmaktadır.

Buna göre;

Söz Konusu Kurulun 04/07/2013 tarih ve 2013/05 sayılı kararı uyarınca, 2013 yılı hac mevsiminde Ülkemize tanınan 74.000 kişilik hac kontenjanından % 20 indirim yapılacağı, indirim kapsamında eleneceklerin kura yolu ile belirleneceği ve bu kişilere 2013 yılında kayıtlı oldukları hac konaklama türü esas alınarak 2014 yılında kuraya katılmaksızın, 2013 yılı hac ücreti sabit kalmak kaydı ile kesin kayıt hakkı verilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu çerçevede;

2-        Hakları 2013 yılından 2014 yılına devredilenlerle ilgili olarak;

a)        Başkanlığımıza kayıtlı iken gönüllü ve kura sonucu haklarını devreden 6.612 kişi Başkanlığımıza, acentalara kayıtlı iken gönüllü ve kura sonucu haklarını devreden 5.114 kişi ise acentalara, hac konaklama türlerine göre kayıtlarını yaptıracaklardır.

b)        Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/07/2013 tarih ve 05 sayılı kararı uyarınca; 2014 yılında hac konaklama türlerinde fiyat artışı olması halinde 2013 yılı fiyatlarının, 2014 yılında konaklama türleri fiyatlarında azalma olması halinde ise 2014 yılı fiyatlarının uygulanması kararlaştırılmıştı.

Ancak, Arafat’taki mevcut çadırların ve yere serilen sergilerin uzun yıllardan bu yana kullanılmasından dolayı aşırı derecede yıpranmış olduğunun ve hac yolcularımızın ibadet ve istirahatlerini rahat bir şekilde yapamadıklarının gözlemlenmesi üzerine, ülkemizden gidecek tüm hac yolcuları için Arafat bölgesine “Yüksek Çadır” kurulması, çadırların zeminine “Halı” serilmesi, çadır içerisinde kalacak her bir yolcu için için “Yastık” konulması kararlaştırılmış olup, söz konusu paket hizmet alımı için ödenecek ücret, haklarını 2013 yılından 2014 yılına devredenler için de uygulanacaktır.

Ayrıca, 2013 yılında kayıtlı bulunduğu hac konaklama türünden bir üst hac konaklama türüne geçmek isteyenlere müsaade edilecek ve geçmek istedikleri hac konaklama türünün 2014 yılı fiyatları uygulanacaktır.

3-       2007 yılında kayıt yaptırıp hacca gidemeyenlerle ilgili olarak;

Suudi Arabistan makamlarınca Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının henüz bitmediği, 2013 yılında uygulanan % 20 kontenjan indiriminin 2014 yılında da uygulanacağı,

 

 

Bu nedenle;

a)        2014 yılında yeni hac müracaatı alınmayacaktır.   

b)        2014 yılı hac kur’ası; sadece 2007 yılında kayıt yaptırıp, 2013 yılına kadar kesintisiz kayıt yeniletenler arasından çekilecektir.

c)         2007-2013 yılları arasında hac müracaatında bulunan ve 2013 yılı hac kur’asına katılmasına rağmen kontenjan yetersizliği sebebiyle hacca gidemeyen tüm hacı adaylarının kayıtları 2014 yılı için Başkanlığımızca yenilenecektir.

ç)         2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yaptırıp kur’aya girecek kişilerden;  hac konaklama türü tercihi ve adres değişikliği yapmak isteyenler 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabileceklerdir.

d)        2007 yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerden bağlantılarından ayrılmak isteyenler, 2014 yılı hac kurasına katılmak üzere 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek kayıt işlemlerini yaptıracaklardır. Müracaat etmeyenler ise bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve birliktelikleri muhafaza edilerek 2014 yılı hac kur’asına alınmayacaklardır.

e)         2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yenileten hacı adaylarından, 2014 yılında çekilecek kur’a sonrası kesin kayıt hakkı elde edemeyenler ise 2015 yılında kur’asız olarak hacca götürüleceklerdir.

f)         2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yeniletip hacca gidemeyen ve otel konaklama türünde kayıtlı hacı adaylarının yetersiz olması nedeniyle, 2007 yılından bu yana kesintisiz olarak kayıt yenileten hacı adaylarının kur’asız, 2008-2013 yılları arasında otel konaklama türünde kayıtlı olup, kayıt yenileten hacı adayları ise yıllara göre katsayısı baz alınarak çekilecek kur’aya dahil edilecek, otel konaklama türüne verilecek kontenjan miktarınca da hacı adayına kayıt hakkı verilecektir.

4-        2014 yılı hac kayıtları ve kontenjan dağılımı;

a)        2014 yılı hac kur’ası 20 Mart 2014 Perşembe günü, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık bir şekilde çekilecektir.

b)        Kur’a; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri “Normal, Müstakil ve Otel” hac konaklama türlerinde, güncelleşen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kur’a çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır.

c)         Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkan sağlamak amacıyla, kur’a çekiminde Diyanet ve Acenta ayırımına gidilmeyecektir.

ç)         İşlemler tamamlandıktan sonra kur’a sonuçları Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr  internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulanabilecektir.

 d)       Şehit ve gazi aileleri için ayrılan toplam 600 kişilik kontenjan kapsamında; 2007 yılında kayıt yaptırıp kesintisiz olarak kayıtlarını yenileten ve çekilecek kur’ada kayıt hakkı elde edemeyen şehitin anne, baba ve eşleri ile gazi ve eşlerine kesin kayıt hakkı verilecektir. Boş kalan kontenjanın ise 2008-2013 yılları arasında müracaat edenlerden; kur’a katsayıları baz alınarak çekilecek kur’a sonucuna göre tercih ettikleri hac konaklama türüne ait ücreti yatırmak kaydı ile müftülüklerce kesin kayıtları yapılabilecektir.  

 

 

B-     Hac Kesin Kayıtlarına İlişkin Hususlar;

1-       Kayıtlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Hac ve Umre Bürolarında, müftü veya

vekilinin sorumluluğunda fiilen görev yapacak yeterli sayıda personel görevlendirilecektir.

 

2.  Kesin kayıtların yapılacağı mekanlar, mümkün mertebe vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilecekleri ve geldiklerinde istirahat edebilecekleri şekilde önceden hazırlanacaktır.

3.         Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının kayıt aralıklarıyla tercih ettikleri hac konaklama türüne göre isimleri hac programının raporlar bölümünde yayımlanacaktır.

4.         Hac kesin kayıtları 24 Mart - 04 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

5.         Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarından Başkanlığımız organizasyonunu tercih edenler, kesin kayıtlarını elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden kendileri yapabilecekleri gibi  müftülüklerden de yaptırabileceklerdir.

6.         Kur’aya giren bütün hacı adaylarının, kayıt aralıklarıyla tercih ettikleri hac konaklama türüne göre illerin kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır.

7.         Kesin kayıtlarda her bir ilde hac konaklama türlerine göre 2013 yılından 2014 yılına ertelenen kontenjan hariç, Diyanet %60, acentalar %40 oranı korunacaktır.

8.         2013 yılından hakları 2014 yılına devredilen hacı adaylarından; Başkanlıkta kayıtlı iken haklarını 2014 yılına devredenler, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı İçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler, acentaya kayıtlı olup haklarını 2014 yılına devredenler ise kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı İçin Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak Başkanlıkla sözleşme imzalayan her hangi bir acentaya kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

9.         2014 yılı haccı için çekilecek kur’ada kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı bulunduğu ilin İl Müftülüğüne başvuracaklar, bunlardan Diyanet’e kayıt yaptırmak isteyenlere “2014 Yılı Haccı İçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi, Başkanlıkla sözleşme imzalayan acenta organizasyonlarına kayıt yaptırmak isteyenlere ise “2014 Yılı Haccı İçin Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi verilecektir.

10.       Diyanet veya Acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir hacı adayının kaydı yapılmayacaktır.

11.       Kuraya birlikte katılıp sırası gelenlerin isimleri “2014 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ” ne birlikte yazılacaktır.

12.       Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, bu kontenjanlar hac konaklama türlerindeki kura sırası gözetilerek 10-18 Nisan 2014 tarihleri arasında doldurulacaktır.

13.       Hacı adayları kesin kayıt sıralarını müftülüklerden ve Başkanlığın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

14.       Kayıtlar öncelikle her bir hac konaklama türü için ayrılan oranlar çerçevesinde yapılacak, imkan bulunması halinde il kontenjanını aşmamak kaydıyla kayıt sırası gelen hacı adaylarına alt konaklama türlerinden üst konaklama türlerine, Başkanlığımız Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşülerek geçiş imkanı verilecek, üst konaklama türlerinden alt konaklama türlerine ise geçiş imkanı tanınmayacaktır.

 

15.       Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanların yerine kayıt yapılabilmesi için, kaydını yaptırmayan kişiden veya birinci derecede yakınlarından öncelikle dilekçe alınacak, bunun mümkün olmaması halinde, sistemde kayıtlı telefonla irtibata geçilecek, buna rağmen ulaşılamaması halinde ise bu durum üçlü bir tutanakla tespit edilecektir. Süresi geçtikten sonra müracaat edenlere ise her hangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir.

Ayrıca, kesin kayıt sırası geldiği halde kaydını yaptırmayan hacı adayına ulaşmayan, bu konuda kendilerini bilgilendirmeyen veya kaydını yaptırmak istemeyenlerden dilekçe almayan ilgili personel hakkında gerekli idari ve disiplin işlemleri başlatılacaktır.

16.   Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat veya vazgeçme gibi sebeplerle kontenjanlarda boşalma meydana gelmesi ve yapılacak işlemler için de yeterli sürenin bulunması halinde, boşalan bu kontenjanlar belirlenen kayıt ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulacaktır.

17.       Kesin kayıt hakkı elde ettikten sonra vefat edenler ile 2013 yılı hac kur’asında hacca gitmeye hak kazandıktan sonra kontenjan eksilmesinden dolayı gönüllü vazgeçen veya 2014 yılına kur’a ile ertelenenlerden vefat edenlerin yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kişinin, daha önce hacca gidip gitmediğine ve kur’a listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kaydı yapılabilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir.

18.       Kur’a çekiminden sonra daha önce hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları yapılmayacak, yapılmış ise silinecektir.

19.       Hac maksadıyla Suudi Arabistan’a götürüldüğü halde her hangi bir mazereti sebebiyle hac görevini ifa edemeden yurda döndüğü tespit edilen vatandaşlarımızın, Başkanlığımıza başvurmaları ve hac konaklama türlerinden birisini tercih ederek ücretlerini de yatırmaları durumunda kesin kayıtları yapılacaktır.

20.       Kesin kayıt hakkı elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.

21.       Kesin kaydını yaptırıp vize işlemleri tamamlandıktan sonra trafik kazası, heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, başvurmaları halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla bir sonraki hac mevsiminde kesin kayıt hakkı verilecektir.

22.       Kesin kayıt hakkı kazananlardan, 2014 yılı kayıt yeniletme tarihinden sonra dünyaya gelen çocuklarını beraberlerinde hacca götürmek isteyenlerin çocuklarına, hac yolcusu sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar talep etmeleri halinde kesin kayıt hakkı verilecektir.

23.       Yeni pasaport mevzuatına göre, çocuklar ebeveynlerinin pasaportuna kayıt edilemediğinden, çocuklarına münferiden hac müracaatı yaptırmaları gerekirken sonradan veya sehven kayıtları yaptırılmayan 0 - 7 yaş grup arası çocuklara talep etmeleri halinde kesin kayıt hakkı verilecektir.

24.       Kesin kayıtlar esnasında hacı adaylarına yönelik Diyanet veya Acentaya kayıt yaptırması hususunda herhangi bir telkin, zorlama ve yönlendirme yapılmayacak, her bir konaklama türü için öngörülen hizmetler dışında yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulmayacaktır.

25.       Hac konaklama türü tercihleri bilgisayara yanlış girilenlerin kesin kayıt sırasının gelmesi ve ilgilinin istemesi halinde, müracaat dilekçelerinde tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kesin kayıtları yapılacak, internet yoluyla müracaat edenlere ise sistemde kendilerinin tercih ettikleri hac konaklama türü uygulanacaktır.

 

26.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup (ikameliler hariç) ilk defa hacca gidecekler için 160 kişilik hac kayıt izni verildiğinden, bunların kesin kayıtları ön kayıt ücreti de alınmak suretiyle Başkanlığın belirleyeceği tarihler arasında Din Hizmetleri Müşavirliğince yapılacaktır.

C- 2014 Yılı Hac Konaklama Türleri Ve Bu Türler İçin Kiralanacak Bina Ve Otellere İlişkin Kriterler:

Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

a)  Normal Hac Konaklama Türü:

Bu türde genel olarak; 

ü   Mekke ve Medine’de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alınmak kaydı ile odaya ait banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhanesi ve irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en fazla 5 kişinin birlikte kalacağı odalara sahip binalarda konaklama yaptırılacaktır.

ü   Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de  ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır.

ü     Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

ü     Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 25 - 40 gün arasında belirlenecektir.

ü     Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir. 

  

b) Müstakil Hac Konaklama Türü:

      Bu türde genel olarak;

ü     Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan,  standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacaktır.

ü     İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

ü     Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacılar ile normal konaklama türündeki hacılar aynı binada iskan ettirilmeyecektir.

ü     Medine’de ise Merkeziyedeki yeni binaların genelde müstakil konaklama tür standardında inşa edilmesi sebebiyle, uçak programlarının zorunlu kılması halinde, müstakil konaklama tür ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kaydıyla bu binalarda aynı anda her iki türdeki hacı adayları da iskan ettirilebilecektir.

ü     Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir.

ü     Bu konaklama türü, binaların hareme takribi uzaklıklarına ve verilecek hizmet durumlarına göre 2 ayrı kategoride düzenlenebilecektir.

ü     Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir. 

1- Müstakil - 1;

ü     Hareme olan mesafesi; 0 - 4000 metre arasında olacaktır.

2- Müstakil - 2;

ü     Hareme olan mesafesi; 4001 - 7000 metre arasında olacaktır.

ü     Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 15 - 30 gün arasında belirlenecektir.

 

c)  Otel Hac Konaklama Türü:

 

Bu türde genel olarak;

ü     Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren oteller kiralanacaktır.

ü     Bu otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

ü     Anlaşmaya göre 2 veya 3 öğün açık büfe yemek verilecektir.

ü     Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.

1- Otel - 1; 

ü     Medine’de  Merkeziyede,  Mekke’de ise Hareme en fazla 700 metre mesafede, bulunan lüks otellerden birinde konaklama yaptırılacaktır.  

ü    Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün arasında belirlenecektir. 

2- Otel - 2;

ü     Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziyede yer alan, yıldızlı statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

ü     Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün arasında belirlenecektir.   

Kiralanacak binalarda ayrıca;

1.               En az 80x180 cm. ebadında ve 40-50 cm. yüksekliğinde karyola ve bu karyolalarda kullanılmak üzere, yaylı yatak veya kalınlığı en az 20 cm. olan sıkıştırılmış sert sünger yatak olacak ve yataklarda; çarşaf ve kılıflarıyla birlikte battaniye veya pike ve yastık bulundurulacaktır.

2.        Binalarda ikamet eden hacı adaylarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek sayıda ve nitelikte;

a)  Odalarda elbise dolabı veya elbise askılığı ve buzdolabı bulundurulacaktır.

b) Yeterli sayıda çamaşır makinesi ile müşterek kullanılacak duş ve banyolarda sıcak su olacaktır. 

            c ) Hacı adaylarının haberleşmesini sağlayacak yeterli sayıda telefon olacaktır.

ç)  Binalarda kat sayısının üçten fazla olması halinde yeterli sayıda asansör olacaktır.

d) Bina girişlerinde kolay görülebilecek yerlerde ilan panosu ve anket kutusu bulundurulacaktır.

            e) Binaların ve odaların tefrişi nitelikli, temizlik ile bakımı yeterli ve odalarda havalandırma penceresi olacaktır.

            f)  Müstakil ve uygun nitelikte yemek ve irşat salonları bulunacaktır.

            g)  Binaların fiziki, sıhhi ve teknik tesisat yapıları uygun ve yeterli olacaktır.

            ğ) Binaların yemekhane, lobi ve diğer ortak kullanım alanları ikamet edenlerin sayısına göre geniş, ferah ve yeterli olacaktır.

Ç-  Hac Ücretleri:

1-  Başkanlığımız organizasyonu ile hacca gidecek vatandaşlarımızdan, kayıt yaptıracakları hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

ORGANİZASYON ÇEŞİDİ

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

 

NORMAL HAC KONAKLAMA TÜRÜ

1.000

1.000

780

2780

 

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

70

0

0

70

 

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

595

0

0

595

 

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay)

600

600

265

1465

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay)

900

900

445

2.245

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay)

1.000

1.000

465

2.465

MÜSTAKİL  HAC KONAKLAMA TÜRÜ - 1

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

2 kişilik odada kişi başına

2.000

2.000

680

4.680

3 kişilik odada kişi başına

1.600

1.600

1.250

4.450

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

70

0

0

70

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

595

0

0

595

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına

1.000

1.000

590

2.590

05-06 yaş arası çocuk(49-72 ay)  3 kişilik odada kişi başına

1.000

1.000

445

2.445

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 2 kişilik odada kişi başına

1.600

1.600

750

3.950

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 3 kişilik odada kişi başına

1.500

1.500

735

3.735

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 2 kişilik odada kişi başına

1.700

1.700

965

4.365

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 3 kişilik odada kişi başına

1.600

1.600

935

4.135

           
 

 

 

MÜSTAKİL HAC KONAKLAMA TÜRÜ  - 2

 

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

2 kişilik odada kişi başına

1.800

1.800

680

4.280

3 kişilik odada kişi başına

1.500

1.500

1.060

4.060

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

70

0

0

70

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

595

0

0

595

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına

900

900

550

2.350

05-06 yaş arası çocuk(49-72 ay)  3 kişilik odada kişi başına

800

800

620

2.220

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 2 kişilik odada kişi başına

1.400

1.400

890

3.690

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 3 kişilik odada kişi başına

1.200

1.200

990

3.390

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 2 kişilik odada kişi başına

1.500

1.500

965

3.965

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 3 kişilik odada kişi başına

1.500

1.500

745

3.745

 

 

OTEL 1 - A  

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

 

 

 

 

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk(49-72 ay)  3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

 

 

 

OTEL 1 - B

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

3 kişilik odada kişi başına (aile fertleri için)

 

 

 

 

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

 

 

 

 

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk(49-72 ay)  3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

 

 

 

 

OTEL 1 – C

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

3 kişilik odada kişi başına  (aile fertleri için)

 

 

 

 

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

 

 

 

 

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk(49-72 ay)  3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

 

 

OTEL 1 - D

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

3 kişilik odada kişi başına   (aile fertleri için)

 

 

 

 

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

 

 

 

 

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

05-06 yaş arası çocuk(49-72 ay)  3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 2 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 3 kişilik odada kişi başına

 

 

 

 

OTEL - 2

1. Taksit
EURO

2.Taksit

EURO

3.Taksit

EURO

TOPLAM

EURO

2 kişilik odada kişi başına

2.000

2.000

1.830

5.830

3 kişilik odada kişi başına  (aile fertleri için)

2.000

2.000

1.470

5.470

00-02 yaş arası çocuk (0-24 ay)

70

0

0

70

03-04 yaş arası çocuk (25-48 ay)

595

0

0

595

05-06 yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına

1.200

1.200

775

3.175

05-06 yaş arası çocuk(49-72 ay)  3 kişilik odada kişi başına

1.000

1.000

920

2.920

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 2 kişilik odada kişi başına

1.700

1.700

1.590

4.990

07-12 yaş arası çocuk (73-144 ay) 3 kişilik odada kişi başına

1.700

1.700

1.265

4.665

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 2 kişilik odada kişi başına

2.000

2.000

1.515

5.515

13-14 yaş arası çocuk (145-168 ay) 3 kişilik odada kişi başına

2.000

2.000

1.155

5.155

 

 

2. Hacı adayları, yukarıda hac konaklama türlerine göre belirtilen hac ücretinin tamamını peşin yatırabilecekleri gibi, üç eşit taksit şeklinde de yatırabilecek, birinci taksitini kesin kayıt sırasında, ikinci taksitini 16 Mayıs 2014 tarihine kadar, üçüncü taksitini ise en geç 20 Haziran 2014 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

3. Hac ücretlerinin süresi içerisinde yatırılıp yatırılmadığı İl Müftülüklerince takip edilecek, süresi içerisinde ücretini yatırmayanların kayıtlarının iptal edileceği hususu hacı adaylarına duyurulacaktır.

4. Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, ilan edilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısa olması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5. Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında her hangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

D- Alınacak Ücretlere Karşılık Hacı Adaylarına Verilecek Hizmet Ve Malzemeler:

1. Hacı adaylarının;

            a) Kayıt yaptırdıkları il’den uçuş yapacakları havalimanına gidiş-dönüşleri için otobüs kiralanacak veya otobüs bilet ücretleri ödenecek, otel konaklama türüne katılanlar ile müstakil konaklama türüne katılanların uçak iç hat bağlantıları yapılacak veya bilet ibraz etmeleri halinde ücretleri karşılanacaktır.

            b) Suudi Arabistan’a gidiş-dönüş uçak biletleri alınacaktır.

            c) Mekke ve Medine’de ikamet ettirilecekleri otel veya binalar kiralanacaktır.

            ç) Suudi Arabistan’ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.

            d) Cidde-Mekke-Medine ve Meşair intikalleri için otobüs kiralanacaktır.

            e) Mekke’de Hareme 1000 metre mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan bina ve oteller için servis konulacaktır.

f)  Mekke ve Medine’deki ziyaret yerleri için otobüs kiralanacaktır.

g) Hac dönüşlerinde; hacılar ve görevlilerin Mekke ve Medine’den havalimanlarına gidişleri sırasında ihtiyaç olması halinde eşya nakli için kamyon kiralanacaktır.

ğ) Otel konaklama türlerine açık büfe yemek verilecek, diğer hac konaklama türlerinin tamamında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecek, Kurulca belirlenecek yemek mönüsüne uygun olarak çay ve su da gün boyu kısıntı yapılmayacaktır.

h) Arafat ve Mina için sayısı ve içeriği bilahare belirlenecek mönüye uygun kumanya veya yemek verilecektir.

ı) Yukarıda sayılan hizmetlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acentalarınca da düzenlenecek organizasyonlardaki hac konaklama türlerinin tamamında aynı şekilde uygulanacaktır.

 

 

E- Hacı Adaylarına Verilecek Hizmet ve Malzemeler İle İlgili Kriterler:

1.  Kesin kayıt yaptıran 07 yaş ve üzerindeki her hacı adayına verilmek üzere bayanlar için 4 m. (tunik ve pantolon), erkekler için 3.20 m. (ceket ve pantolon) elbiselik kumaş verilecektir.

2.  Bir adet orta boy tekerlekli seyahat ve bir adet el çantası verilecektir.

3.  İki adet Türk Bayraklı arma, 5 adet hijyenik koruyucu maske, Cemarat Taş Kesesi, Hac Not Defteri ve hacla ilgili CD verilecektir.

4.  Başkanlığımızca hazırlanan “Hac Kimlik Kartı” ve “Kimlik Askısı” verilecektir.

5.  Başkanlığımız yayınlarından; “Kur’anı Kerim, Haccı Anlamak, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Say Duaları (spiralli), Hicaz Albümü ve Hz. Peygamberin İzinde” isimli kitaplar ile Başkanlık tarafından hazırlatılan “Sağlık El Broşürü” verilecektir.

6.  Hacı adaylarına verilecek kumaşların evsafı ve kalitesi Hac ve Umre Komisyonu tarafından belirlenecek, acentalar tarafından hacı adaylarına verilecek kumaşlar ise, Hac ve Umre Komisyonunca tespit edilen evsaf ve kaliteden düşük olmamak şartıyla TÜRSAB tarafından belirlenecektir.

7. (4.) ve (5.) maddelerde sayılanlar Diyanet İşleri Başkanlığı, diğer malzemeler ise kesin kayıt yaptıran hacı adayı sayısına göre Başkanlık ve Acentalar tarafından ayrı ayrı temin edilerek hacı adaylarına dağıtılacaktır.

F- Kayıtlar Sırasında İstenilecek Belgelerle İlgili Hususlar:

1.   Kesin kayıtlar esnasında,

a)  Kesin kaydını bizzat ilgili İl müftülüklerine yaptıracak hacı adaylarınca doldurulacak olan Ek-1 form dilekçe,    

            b)  Hac ücretinin tamamını veya ilk taksitini yatırdığına dair banka dekontu, 

c)  Arka fon rengi beyaz olan ve arkasına adı, soyadı, ili ve T.C. Kimlik numarası yazılı 3 adet vesikalık fotoğraf,

ç) 2014 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi,

d) En az 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlilik süresi olan pasaport,

İl Müftülüklerine teslim edilecektir.

 2.  Hac bürosu görevlileri hacı adaylarının pasaportlarını;

a)  Pasaporttaki fotoğraf ve diğer kimlik bilgilerinin sahibine ait olduğunu,

b)  En az 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunduğunu,

c) Vize için, en az üç boş vize sayfası olduğunu,

ç) Pasaportu veren makamca mühürlenerek imzalandığını,

d) Pasaportun fotoğraflı sayfasının presli ve soğuk damgalı olduğunu,

e) Pasaport sayfalarının tam olduğunu ve üzerinde silinti, kazıntı, değiştirme vb. işaretler bulunmadığını,

Kontrol ederek teslim alacaklardır.

 

G- Kayıtların Bilgisayara Girilmesi Ve Pasaport İşlemleri:

1.   Hacı adaylarından kesin kaydını;

a) Bizzat ilgili İl müftülüklerine müracaat ederek kayıt yaptıracak hacı adaylarının pasaport ve başvuru formundaki bilgileri; http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki Hac Programına, refakatçi veya birlikte seyahat etmek istediği kişiler de dikkate alınarak, dikkatli ve doğru bir şekilde günlük olarak girilecektir.

b) Kur’a sonucu kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarından Başkanlığımız hac organizasyonunu tercih ederek “2014 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi”ni aldıktan sonra kesin kaydını internet ortamında yapanların isimleri ve diğer bilgileri “Hac Programı”nın ilgili menüsünden kontrol edilecek ve bunlara ulaşılarak bu talimatın “Kayıtlar Sırasında İstenilecek Belgelerle İlgili” (G) maddesinde belirtilen belgeler süresi içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca, bu durumda olan hacı adaylarının pasaport bilgileri de dikkatli ve doğru bir şekilde günlük olarak sisteme girilecektir.

2. Hacı adaylarına ait bilgiler bilgisayara girildikten sonra iki nüsha döküm alınacak ve bu listelere göre sıraya konulacak pasaportlar, listenin bir nüshası ile birlikte en geç 10 Temmuz 2014 tarihine kadar Başkanlığa teslim edilecektir. Ayrıca, hacı adaylarına ait, içerisinde fotoğraf ve nüfus cüzdan sureti bulunan zarflar Başkanlığımıza gönderilmeyecek, söz konusu belgeler seyahat öncesinde kafile görevlilerine teslim edilecektir.

3. Yurt dışında ikamet edip müftülüklerimize kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımıza ait pasaportlar, en geç Ramazan Bayramına kadar Başkanlığımıza teslim edilecektir.

4. Kesin kaydını yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle vazgeçen hacı adaylarının kayıtları bilgisayardan silinecektir.

5. Vize, kimlik kartı ve beşli formlarda kullanılmak üzere; her hacı adayının fotoğrafı taranarak hac programı üzerinden Başkanlığa gönderilecek ayrıca, çipli olmayan pasaportlara mahsus olmak üzere, pasaportun ön kapağının iç tarafına, arkalarında hacı adayının adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılı olan ve kayıtlar esnasında alınan fotoğraflardan 1’er adedi zımbalanacaktır.

6. Pasaportların üzerine aşağıda örneği gösterilen etiket, bilgisayardan dökümü alındıktan sonra yapıştırılacak ve içindeki bilgiler kontrol edilecektir.

7. 1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olan evli veya bekar bayan hacı adaylarının erkek refakatçileri, bilgisayardaki refakatçi bölümüne yazılacak ve bu husus her iki pasaport etiketinde de belirtilecektir. Ayrıca, bayan bayana refakatçi yazılmayacaktır. (Bilgisayar ve pasaport etiketindeki yakınlık derecesi bölümüne eşi, annesi, babası, oğlu, dedesi, torunu, gelini, amcası, dayısı, teyzesi gibi yakınlık bilgisi yazılacak, ancak akrabası, arkadaşı, komşusu, yakını, köylüsü vb. ifadelere yer verilmeyecektir.)

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

HAC ORGANİZASYONU

ADI                                                   :  OSMAN

SOYADI                                          :  BALCI

KUR’A S.N. / T.C.KİMLİK NO : 1850 / 27839525645

İL ADI - HAVALİMANI             :  DÜZCE - İSTANBUL

HAC TERCİHİ                             :  NORMAL

YAKINI   (MAHREMİ)              :  EMİNE BALCI

YAKINLIK DERECESİ             :  EŞİ

 

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

HAC ORGANİZASYONU

ADI                                                  :  EMİNE

SOYADI                                         :  BALCI

KUR’A S.N. / T.C.KİMLİK NO: 1851 / 27839525646

İL ADI - HAVALİMANI            : DÜZCE - İSTANBUL

HAC TERCİHİ                             : NORMAL

YAKINI   (MAHREMİ)              : OSMAN BALCI

YAKINLIK DERECESİ             : EŞİ

 

H - Hac Takvimi İle İlgili Hususlar:

1.   Hac mevsimi 27 Ağustos - 31 Ekim 2014 tarihleri arası olarak tespit edilmiştir.

2.  Hac çıkışları 05 Eylül - 01 Ekim 2014; dönüşleri ise 08 Ekim - 31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

I - Hac Çıkış ve Girişleriyle İlgili Hususlar:

1.  2014 yılı hac seferleri hava yolu ile yapılacaktır.

2. Hac çıkış ve girişleri; Adana, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, İzmir-Adnan Menderes, Kayseri-Erkilet, Konya, Kütahya, Malatya-Erhaç, Muğla-Dalaman, Muş, Nevşehir, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa ve Van-Ferit Melen havalimanlarından yapılacaktır.

3.  Hac çıkışlarına esas olmak üzere;

a) Hacı adaylarına ve görevlilere Diyanet İşleri Başkanlığı’nca resimli, seri numaralı, mühürlü ve güvenlik işareti olan “Hac Kimlik Belgesi”,

            b) Yurt dışında işçi olarak çalışan vatandaşlarımız ile orada ikametli aile fertlerinden; bulundukları ülkedeki Suudi Arabistan temsilciliklerinden vize alarak, hac seyahatlerini Türkiye bağlantılı olarak yapacaklara, yalnızca çıkış işlemlerinde kullanılmak üzere, Yurt Dışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerince, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanacak “Hac Çıkış Kartı”, verilecektir.

4.  Hacca gitmek üzere kayıt yaptıramayan veya kur’aya katıldığı halde hacca gidemeyenler ile ikinci defa hacca gitme arzusunda olanların; geçmiş yıllarda olduğu gibi, bazı kişi ve kuruluşlarca Ramazan ayı ve öncesinde umre vizesi alınarak Suudi Arabistan’a götürülüp kaçak olarak hacca kadar bırakılabileceği, bu durumun da hem vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine, hem de ülkemizin itibarına yakışmayacak bazı olumsuzlukların yaşanmasına sebep olacağı düşünülmüştür.

            Buna meydan verilmemesi için;

            a) Hac mevsiminin başlayacağı 27 Ağustos 2014 tarihinden Suudi Arabistan’a hac girişlerinin sona ereceği 01 Ekim 2014 tarihine kadar, anılan ülkeye gideceklerden (Bu ülkede çalışan daimi işçiler, ikameti olanlar ile diplomatik, ziyaret veya ticari vize alanlar hariç) “Hac Kimlik Belgesi” istenecektir.

           

 

b) Hac mevsiminde üçüncü bir ülke üzerinden vatandaşlarımızı kaçak olarak hacca götürmek isteyen kişi veya kuruluşların faaliyetlerinin önlenebilmesi için; yurt dışına çıkış yapan kişilerin pasaportlarında hac vizesi varsa bunlardan “Hac Kimlik Belgesi” istenecektir.

            c)  Hac Kimlik Belgesi’ni ibraz edemeyenlerin çıkışlarına izin verilmeyecektir.

5. 2014 yılı hac mevsiminde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Suudi Arabistan’a gönderilecek ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyacak TIR ve ambulanslarla gidecek eczacı, tercüman, muhasebeci ve şoförler, kara, deniz veya havayoluyla çıkış yapabileceklerdir.

6. Hac çıkışı yapılan havalimanlarında, Emniyet birimlerince istenmesi halinde, Suudi Arabistan temsilciliklerince verilen vizelerdeki Arapça yazıları tercüme etmek üzere, Başkanlığımızca personel görevlendirilecektir.

7. Hac seyahati düzenleyecek acenta isimleri, hac çıkışları başlamadan önce çıkış yapılacak kapılara, Başkanlığımızca bildirilecektir.

8. Hac kayıtları yapıldıktan sonra, usulsüz yollarla vatandaşlarımızı hacca götürme vaadinde ve faaliyetinde bulunanların tespit edilmesi halinde,  bunlar anında ilgili mercilere bildirilecektir.

9.  Müftülükler, hacı adaylarının yatıracakları yurt dışı çıkış harcı ve kurban paralarıyla ilgili iş ve işlemleri takip edecek ve gerektiğinde bunlara ilişkin makbuzları toplayarak görevlilere teslim edeceklerdir.

İ - Hac Kesin Kaydı Yapacak ve Hac Seyahati Düzenleyecek Acentalarla İlgili Hususlar:

 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında müştereken belirlenecek kriterlere haiz acentalardan 2014 yılında hac seferi düzenleyecek olanlar, 03 - 07 Mart 2014 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığından alacakları onaylı işletme belgesi ile birlikte Başkanlığımıza müracaat edecekler, söz konusu müracaatlar ise bu süre içerisinde Başkanlığımızca değerlendirilecektir.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başkanlığımızca müştereken belirlenen esaslara göre, 2014 yılında hac seferi düzenleme şartlarına haiz acentalar; 10 - 14 Mart 2014 tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğü’nden şartname satın alarak, Başkanlığımız ile sözleşme imzalayacaklardır.

3. Başkanlığımız ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince tespit edilecek bir tarihte ön denetim yapılacak olup, kriterlere uygun olmayan otel ve binaların kiralanmasına müsaade edilmeyecektir.

4. Acentalar, düzenledikleri organizasyonun konaklama türünü, alacakları ücreti ve sunacakları hizmeti içeren duyuru, broşür ve afişlerin birer örneğini Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. 

5. Acentalara ait duyuru, broşür ve afişlerde yer alan bilgilerle, hacı adaylarıyla imzalanan sözleşmedeki taahhütler birbirine mutabık olacak, buna uyulmaması ve farklılıklar tespit edilmesi halinde ise ilgili acentaya gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

6. Kayıt hakkı bulunan acentalar; kayıt ettikleri hacı sayısını, hac konaklama türünü, iskan ettireceği bina ve otellerle bunların Hareme olan uzaklıklarını hazırlanacak forma göre doldurarak ön denetimin bittiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Başkanlığımıza bildireceklerdir.

7. Başkanlığımızın gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemek üzere sözleşme imzalayan seyahat acentalarına Başkanlığımızca “2014 Yılı Hac Kayıt Yetki Belgesi” verilecek, kayıt yetkisi verilen bu acentaların isimleri il müftülüklerine bildirilecektir.

8. Yetki belgesi verilen her bir acentaya Başkanlıkça “Kurum Kodu, Kullanıcı Adı ve Kayıt Şifresi” verilecek, acentalar, hac konaklama türlerine göre kayıtlarını günlük olarak bilgisayara bu kurum kodu ve kayıt şifresiyle gireceklerdir.

9. Yetki belgesi ve kayıt şifresini alan acenta; kayıt yapmaya başlamadan önce, illerde adına kayıt yapmaya yetkili kıldığı acentaların ve yetkililerinin TÜRSAB’ca onaylanmış isim, adres, telefon numaralarını gösterir listeyi sözleşme esnasında Başkanlığımıza teslim edecek ve söz konusu liste il müftülükleri ile acentaların kayıt yaptığı yerlerde vatandaşların görebileceği şekilde ilan edilecektir.

10. Müftülük çalışmalarına engel teşkil etmemesi amacıyla, acenta yetkililerinin veya temsilcilerinin, müftülük binalarının içinde ve müftülüğe ait alan içerisinde, el ilanı dağıtmalarına ve stant açmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

11. Acentalar, kayıt süresi içerisinde ilde kaydettikleri hacı adaylarının “Adı, soyadı, T.C. kimlik ve kayıt no, kayıt yapılan konaklama türü” gibi bilgilerini içeren listeleri, kayıt süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde kayıt yaptığı İl’in müftülüğüne tasdik ettirecekler ve en geç 2 (iki) gün içerisinde de Başkanlığımıza teslim edeceklerdir.

12. Kayıt hakkı bulunan her bir acenta, organizasyonu bizzat kendisi yapacak, taşeron firma veya aracı kişi kullanmayacak, kontenjanını bir başka acentaya devredemeyecek, hac döneminde bir yetkilisini mutlaka Suudi Arabistan’da bulunduracak, ayrıca binalara; yetkili acenta dışında, reklama yönelik hiçbir acentaya ait flama, afiş, sticker vb. malzemeyi asmayacaktır.

13. Kesin kayıtlardan önce, hacı adaylarından konaklama türlerine göre alınacak ücret, sunulacak hizmet ve kalınacak süre; acenta ile hacı adayları arasında yapılacak “Hac Hizmet Sözleşmesi”nde ayrıntılı bir şekilde yer alacak ve bu husus hacı adaylarına duyurulacaktır.

14.  2014 yılında hac organizasyonu düzenleyecek seyahat acentaları, 20 Mayıs 2014 tarihi mesai bitimine kadar konsorsiyum (birliktelik) yapabilecekler ve yapılacak birliktelikleri gösterir noter tasdikli belgelerini en geç 23 Mayıs 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne vereceklerdir.

15. Birlikteliği oluşturan acentalar, verecekleri hizmetlerden ve bu hizmetlerin yerine getirilmemesi, eksik veya hiç verilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

16.  Acentalar, Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Hesabı’na;

ü             Kafile başkanı, erkek ve bayan din görevlileri, hacı adaylarının eğitimi, irşat, denetim-gözetim ve rehberlik hizmetleri ile idari işlemler için 76.-USD,           

ü               Sağlık hizmetleri için 38.-USD,

ü               Hacı adaylarına verilmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından; Kur’an-ı Kerim, Haccı Anlamak, Kutsal İklimde Dua, Hz. Peygamberin İzinde, Hicaz Albümü, Tavaf ve Say Duaları (spiralli) için 10.-USD,

ü               Yüksek Çadır, Halı ve Yastık bedeli 80.-USD,

Olmak üzere, her hacı adayı için toplam 204.-USD’yi iştirak payı olarak ödeyeceklerdir.

            Kitap ücretlerini Başkanlıkça bildirilecek hesaba yatıran acentalara söz konusu kitaplar Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nce teslim edilecektir.

17.  Acentaların, düzenleyecekleri hac organizasyonunda acenta yetkilisi veya görevlisi olarak istihdam edecekleri personelde;

ü    Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmaması,

ü    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesine sahip olması,

Şartları aranacaktır.

18. Acentalar nezdinde görevlendirilecek kafile başkanı, bayan ve erkek din görevlileri Başkanlığımızca belirlenecek ve bunların iaşe ve ibateleri ilgili acentalarca karşılanacaktır.

19.  Acenta yetkilileri, hacılar gelmeden önce binaların bakım ve temizliğini yaptırarak binaları yerleşime hazır hale getireceklerdir.

20. Acentalar, kiraladıkları binaların ilan panosuna, hizmet verdikleri büroların telefon ve adreslerini, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi ile Denetim-Gözetim Rehberlik, Fetva, İrşat ve Eğitim Ekibi ile Hacı Eşyalarını Taşıma Ekipleri, en yakın Sağlık Ocağı ile TÜRSAB’ın telefon numaralarını belirtir yazıları hac süresince asacaklardır.

21.  Acenta hacılarının iskan edildiği bölgelerde sağlık hizmetlerinin verileceği yerler, TÜRSAB ile müştereken belirlenerek Başkanlıkça kiralanacaktır.

22.  Acentaların teminat mektubu ve sigorta işlemleriyle ilgili olarak;

          a) Haccın kendine mahsus özelliği sebebiyle, Başkanlığımız ile hac seyahati düzenlemek amacıyla sözleşme imzalayan seyahat acentaları; Kurul kararları, şartname ve sözleşme hükümleri gereğince, hacı adaylarına karşı yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde, meydana gelebilecek zararların karşılanması amacıyla; Başkanlığımız ile imzalayacağı sözleşme esnasında; hac konaklama türüne göre kayıt edeceği her bir hacı adayı için belirlenen ücretin tamamı kadar teminat mektubunu Başkanlığımıza vereceklerdir.

b) Kesin kayıt tarihinden önce, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, düzenlenecek hac organizasyonu kapsamında; “hacı adaylarına taahhüt edilen hizmetlerin, acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumlulukları” sigorta ettirilecek, acentalar bu sigortayı istedikleri sigorta şirketine yaptırabilecekler ve buna ilişkin belgelerini, sözleşmelerinin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na vereceklerdir.

c) Acentalar, Başkanlığımız’dan 5’li form almaları sırasında tasdikli listelerinde bulunan hacı adaylarının sigorta işlemlerinin yaptırıldığına dair belgeyi Başkanlığımıza teslim edeceklerdir.

23. Acentalar, Başkanlığımızdan 5’li form almaları sırasında, Suudi Arabistan’ca verilecek hizmetler karşılığı olarak her hacı adayından alınan ve 2014 yılı Hac Protokolü’nde kişi başı belirlenen meblağı Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre hesabına yatıracaklardır.

24. Kayıt sisteminin aksamadan yürütülebilmesi, kayıtlarda birliğin sağlanması ve kayıtların zamanında tamamlanabilmesi için, imkanların elvermesi halinde Başkanlığımız Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde belirlenecek bir tarihte, TÜRSAB yetkililerinin de katılımı ile hac kaydı yapacak acenta temsilcileriyle bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

25. Seyahat Acentalarıyla hacca gidecek hacı adaylarının vizelerine esas tasdikli listelerin ilgili acentalarca Başkanlığımızdan alınmasından sonra bunlara ait pasaportlar liste sırasına göre düzenlenip TÜRSAB’a teslim edilecek, burada gerekli kontroller yapıldıktan sonra pasaportlar, vize işlemleri için TÜRSAB yetkilileri tarafından konsolosluğa teslim edilecektir.

26. Hac organizasyonu düzenleme yetkisi bulunan Seyahat Acentaları, Kurul ve Komisyon Kararları, Başkanlığımız ve Suudi Arabistan yetkili makamlarının talimatları ile şartname ve sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde hareket edeceklerdir.

                

 

27. Kur’a çekiminden sonra, acenta organizasyonlarına kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan münferiden veya topluca vazgeçenlerin olması halinde, boşalan bu kontenjanların doldurulması bağlamında kayıt hakkı verilen vatandaşlarımız, istedikleri acentaya serbestçe kayıt yaptırabilecekler, bu durum, vazgeçmeler sebebiyle acentanın kaydında meydana gelen eksikliğin doldurulması konusunda, ilgili acentaya müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.  

28. Kurul Kararlarında yer alan acentalarla ilgili hususlar, acentalara TÜRSAB’ca duyurulacaktır.

J- Hac Yolcularının Yolculuk Öncesi Hazırlık ve Eğitimi ile İlgili Hususlar:

Hac organizasyonlarımızda karşılaşılan problemlerin büyük bölümünün, hac öncesi yolculara verilecek eğitim seminerleri ile ortadan kaldırılabilecek hususlar olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla hac öncesi eğitim seminerlerine katılımın mümkün olduğunca artırılması ve seminerlerin başarılı bir şekilde icra edilmesi önem arz etmektedir. Ömürlerinde sadece bir defa yaşayacakları bu kutsal yolculuğa onları hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, haccı hayatlarında bir milat haline getirebilmelerine yönelik çalışmalar icra etmek en önemli görevlerimizden birisidir.

 

Bu sebeple;

1.  2014 yılı hac organizasyonumuz için 31 Mayıs - 29 Haziran 2014 tarihleri arasında bay-bayan ayırımı yapmaksızın Başkanlığımız ve seyahat acenteleri aracılığı ile hacca gidecek bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde “Hac Hazırlık Kursları” düzenlenecektir.

2.  Kurslarda Hacı (Adayı) Eğitim Programının Hac öncesi ülkemizde icra edilecek 7 ders - 14 saatlik bölümü il ve ilçe müftülüklerimizce yerel şartlar dikkate alınarak planlanacak ve belirtilen tarihler arasında uygulanacaktır.

3. Kurslar il ve bütün ilçe merkezlerinde kayıt yaptıran hac yolcusu sayısına bakılmaksızın düzenlenecek, büyük yerleşim birimlerinde ihtiyaç halinde birden fazla noktada da kurs planlanabilecektir. 

4.  İl Müftüsü veya vekilinin koordinesinde öncelikli olarak il müftüleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürleri ile 02 - 04 Haziran 2013 tarihinde Ankara Büyük Anadolu Otel’de düzenlenen “Hac ve Umre Hazırlık Kursları Eğiticisi Seminerine” katılan personel bu kurslarda eğitici olarak görevlendirilebileceklerdir. Ancak hac yolcu sayısı fazla olan ve söz konusu eğitici seminerine katılmış personel sayısı yeterli olmayan müftülükler ihtiyaç halinde bu sayılanlar haricinde de görevlendirme yapabilirler. Görevlendirilen personel Hac Hazırlık Kurslarını “Hacı (Adayı) Eğitim Programı” kitapçığında belirtilen “uygulama esaslarına” riayet ederek vermelidirler. Ayrıca programın bir çerçeve-esnek program oluşu da eğiticiler tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

5. Kurslara katılımın artırılması amacıyla kayıt esnasında müftülükler ve acentelerce gerekli telkinler yapılacak, ayrıca düzenlenecek kursların yer ve tarihine dair duyurular itina ile yapılacaktır.

6.  Müftülükler kursların yapılacağı mekânları hazır hale getirmek ve eğitim araç-gereçlerini temin etmekle sorumludurlar.

7. Kurslarda verimliliği artırmak amacıyla imkân olduğunca sesli ve görüntülü yayınlardan faydalanılacak, başta örnek sunumlar olmak üzere Başkanlığımız tarafından verilen eğitim materyallerine başvurulacaktır.

 

 

8. Hac yolcuları yurt dışı çıkış harcının kendileri tarafından yatırılacağı, kurban kesim organizasyonu, emanet para hesabı, sağlık, ayniyat, servis ve otel hizmetleri gibi hususlarda bilgilendirileceklerdir. Gerekirse her ders sonunda soru sorma imkânı tanınacaktır.   

9. Yolculuk öncesinde kendilerine verilen kitap ve broşürleri okumaları, eğitici ve tanıtıcı cd’leri izlemeleri hususu hac yolcularına kurslarda önemle hatırlatılacaktır. 

10. Ayrıca kafile başkanı ve din görevlileri tarafından “Hac Hazırlık Kursları” dışında, uçak programı ve kafile düzeni belirlenip il müftülüklerine gönderildikten sonra, ilgili kafileyi kapsayacak şekilde mutlaka “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları” icra edilecektir.

11. 2014 yılında hac yolculuğuna çıkmak üzere kesin kayıt yaptıracak vatandaşlarımıza ait “Kesin Kayıt Form Dilekçesinde” bulunan “Kur’an-ı Kerim okumasını bilmiyorum” sütununu işaretleyip “Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenmek istiyorum” diyenlerin bilgileri ilçe müftülüklerimize zamanında bildirilecek ve mahallinde bu vatandaşlarımıza yönelik Kur’an-ı Kerim öğretim programları düzenlenecektir. Ayrıca ileride ilan edilecek bir tarihe kadar söz konusu Kur’an-ı Kerim öğretimine dair bilgiler Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

12.Hac Hazırlık Kurslarında” eğitici olarak görevlendirilecek personele, girdiği ders saati miktarınca verilecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. Maddesine göre hesaplanarak, hac ön kayıt gelirlerinden müftülüklerce ödenecektir.

 

 

 

K- Hacı Eşyalarının Taşınması İle İlgili Hususlar:

 

Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 7’nci maddesinin (ı) bendi gereğince, hacca giden vatandaşlarımızın eşyalarının Türkiye’ye nakline yardımcı olmak amacıyla;

a) Başkanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanacak ortak proje uygulanacaktır.

b) Uygulama, Başkanlığımız ve Acenta organizasyonlarıyla hacca giden vatandaşlarımızın tümünü kapsayacaktır.

c) Konuya ilişkin duyurular, vatandaşlarımıza ve ilgili acentalara Başkanlığımız ve TÜRSAB’ca yapılacaktır.

L- Hacda Kestirilecek Kurbanlarla İlgili Hususlar:

            2014 yılı hac mevsiminde ülkemizden hacca gidecek vatandaşlarımızın kurbanlarını Suudi Arabistan’daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda kestirebilmeleri, bu konuda standart ve birliğin sağlanabilmesi, muhtemel suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla;

            a) Başkanlığımız tarafından İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle yapılacak görüşmeler sonucuna göre, anılan bankaca belirlenecek kurban ücretleri Başkanlığımızca duyurulacaktır.

            b) Başkanlığımız ve acenta organizasyonlarına katılan hacı adaylarının kurban paraları; Başkanlığımızca belirlenen Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesindeki hac kurumsal kurban tahsilat hesabına yatırılacak, bu konuda hacı adayları il müftülükleri ve acentalarca bilgilendirilecektir.

            c) Kurbanlar Başkanlığımızca toplu olarak kestirilecektir.

 

 

M- Hacılara Verilecek Yemeklerle İlgili Hususlar:

2014 yılında Başkanlığımız ile Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında hac seyahati düzenleme yetkisi bulunan Seyahat Acentalarınca hacılara Mekke ve Medine’de tabldot usulü verilecek yemeklerde çeşit, gıda ve kalori değeri yönünden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla;

            a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Tarafından belirlenen standart yemek mönüsü uygulanacaktır.

            b)  2014 yılı hac organizasyonuna katılan vatandaşlarımıza Arafat için 2, Mina için de 1 olmak üzere 1’er öğün kumanya verilecektir.

            c) Acentalar, Mekke, Medine ve Arafat’ta hacılara verecekleri yemek konusunda belirlenecek mönü ve standartlara uyulması kaydıyla şahıs veya firmalarla bağımsız olarak sözleşme yapabileceklerdir.

N- Hacda Görevlendirilecek Personelle İlgili Hususlar:

1. Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi Başkanlık talimatlarında yer alan usul ve esaslara göre yapılacaktır.

2. Hacda görevlendirilecek personel, kendilerine verilen kumaşlardan, örneğine uygun modellere göre elbiselerini diktirecekler ve hac süresince bu elbiselerini giyeceklerdir.

3. Hac organizasyonlarında görevlendirilen personel, “Yurtdışı Hac Yönergesi”nde belirtilen görevleri yerine getireceklerdir.

4. Hac organizasyonunda görevlendirilen tüm personel, kadro derecelerine göre en az 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlilik süresi olan Hususi Damgalı (Yeşil) veya Hizmet (Gri) pasaportlarını valiliklerden kendileri çıkaracaklar ve bu pasaportla birlikte 2’şer adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopilerini, görevlendirme onayları kendilerine tebliğ edildikten sonra Başkanlığa gönderilmek üzere birimlerine teslim edeceklerdir.

O - Sağlık Hizmetleriyle İlgili Hususlar:

1. Başkanlığımız ve acenta hac organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, çıkış yapılan havalimanlarında Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce, Suudi Arabistan’da ise Başkanlığımızca görevlendirilecek sağlık ekibince verilecektir.

2.   İl müftülükleri; hacı adaylarının Ramazan Bayramından sonra menenjit aşılarını yaptırabilmeleri için il sağlık müdürlükleri ile birlikte aşı merkezlerini tespit edeceklerdir.

3.  Müftülükler, tespit edilen bu merkezleri, hacı adaylarına duyuracaklar ve aşı yaptırdıktan sonra alacakları kartları, yanlarında bulundurmaları gerektiği hususunu düzenleyecekleri seminerlerde kendilerine hatırlatacaklardır.

Ö- Havalimanlarında Görevlendirilecek Personelle İlgili Hususlar:

1. 2014 yılı Başkanlığımız hac organizasyonuna katılacak vatandaşlarımıza gidiş ve dönüşlerinde yardımcı olmak amacıyla, hac çıkışı yapılacak havalimanlarında, çıkış yapacak toplam hacı sayısının;

            a)  250 - 1.500 olması durumunda 2 idari personel, 1 şoför olmak üzere toplam 3 personel,

b)  1.501 - 5.000 olması durumunda 6 idari personel, 2 şoför, olmak üzere toplam 8 personel,

c)  5.000 ve daha yukarı olması durumunda ise 1 ekip sorumlusu, 10 idari personel, 2 şoför, 2 hizmetli olmak üzere toplam 15 personel,

Görevlendirilebilecektir.

2. Görevlendirilecek bu personele, uçakların gidiş- dönüş günlerinde Havalimanlarındaki yapacakları çalışmaları karşılığında;  ekip sorumlusuna günlük net 50.-TL, idari personele günlük net 40.-TL diğer personele ise (şoför ve hizmetli) kişi başı günlük net 30.-TL ücret, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce hac ve umre hesabından ödenecektir.

3. Bilet ve pasaportu din görevlilerince havalimanlarına getirildiği halde uçağa gelemeyen hacı adaylarının bilet ve pasaportları, havalimanında görevlendirilen personel tarafından ilgili din görevlisinden teslim alınarak ivedilikle Başkanlığa gönderilecektir.

P- Banka, Muhasebe, Ücret İadesi ve Emanet Para Hesabı ile İlgili Hususlar:

1. Kesin kayıtlarla ilgili banka işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hac ücretleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Asya Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Akbank A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’lerinden birinde Başkanlığımızca açılmış olan kurumsal hac tahsilat (EURO) hesaplarına yatırılacak ve bu hesaplar dışında, başka herhangi bir hesaba kesinlikle para yatırılmayacaktır.

b) Müftülükler, vatandaşlarımıza hac kesin kayıt ücretlerini yatırmalarında kolaylık sağlamak amacıyla, banka temsilcilerinin hac bürolarında çalıştırılmasını imkanlar dahilinde temin edeceklerdir.

c) Bankalar, vatandaşlarımızdan “2014 Yılı Haccı İçin Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini ibraz etmeyenlerden hac ücretini kesinlikle almayacaklar ve belgesi olanlardan alacakları ücretlere ilişkin para dekontlarına ise; hacı adayının cep telefonuyla birlikte "............................. T.C. kimlik numaralı ................................................... tarafından yatırılan, 1 inci / 2 nci / 3 üncü taksit hac ücreti” şeklinde şerh düşecekler, taksit miktarının altında veya üzerinde her hangi bir meblağın alınmamasına dikkat edeceklerdir.

ç) İlgili bankalar tarafından, her hacı adayına yatırdığı ücretler için üçer adet dekont verilecek ve kesin kaydını bizzat müftülüklere yaptıran vatandaşlarımız 1 inci taksit için verilen dekontlardan birini müracaat dilekçesine eklenmek üzere müftülüklere teslim edeceklerdir. Daha sonra yatırılacak 2 nci ve 3 üncü taksit dekontlarından birisi de yine müftülüklere verilecektir.

d) Bankalar, Hac Kurumsal Tahsilat Hesaplarında biriken taksitlere ait paraları,  online sistemle ilgili Birimin yazılı talimatını beklemeden Bankanızla yapılan Protokolün ilgili maddesine istinaden ve izahat kısmına “2014 Yılı Hac Kurumsal Tahsilat Hesabından Aktarılan” ibaresi yazılarak, ilgili kullanım hesabına aktarılması,

Hususlarında gereken titizliği göstereceklerdir.

2. Muhasebe işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a)  Uçak biletlerine gelebilecek artış, hacı adaylarından ayrıca tahsil edilecektir.

b) Hacı adaylarının havalimanlarına nakil masraflarının ödenebilmesi için; Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce il müftülüklerine TL. havalesi yapılacaktır. Ancak, söz konusu paranın havale edilebilmesi için il müftülükleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Asya Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Akbank A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Şubelerinden birinde açacakları TL. Tevdiat Hesap (IBAN) numaralarını Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne bildireceklerdir.

c) Zorunlu sebeplerle havalimanlarına kafile dışında gidip gelen hacı adaylarından, normal ve müstakil konaklama hac organizasyonlarına katılanlara müracaat etmeleri halinde otobüs bilet ücreti veya rayiç bedeli, otel tip hac organizasyonlarına katılanlara ise ibraz ettiği bilet ücreti ödenecektir.

ç) Müftülükler, 15 Aralık 2014 tarihine kadar hac ön kayıt hesabından yapacakları harcamalar ile harcamalara ilişkin kanuni gider belgelerini 10 Aralık 2014 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir.

d) Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce illere gönderilen nakil avanslarından herhangi bir meblağın artması halinde bu paralar; (en geç 01 Kasım 2014 tarihine kadar)

ü      T.C. Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesindeki TR23 0001 0012 6207 9617 6550 01,

ü      Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki TR13 0001 5001 5800 7287 9642 43,

ü       Türkiye Halk Bankası Mithatpaşa Şubesindeki TR55 0001 2009 3960 0016 0000 03,

ü     Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin Ankara Balgat Şubesindeki TR89 0020 3000 0298 0234 0000 01,

ü       Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin Etlik Şubesindeki TR94 002 0800 1240 26333330001,

ü       Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin Cebeci Şubesindeki TR64 0020 5000 0060 7908 0000 03,

ü       Akbank Bilkent Şubesindeki TR64 0004 6006 6788 8000 0973 64,

ü          Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin Ankara Şubesindeki TR55 0020 6000 0104 4448 8800 01,

İBAN numaralı Hac TL. hesaplarından birisine aktarılacaktır.

e) Müftülüklerce yapılacak harcamalar, Valilik ve Kaymakamlık onayı alındıktan sonra hac bürolarında görevlendirilen sorumlu personel ile müftü veya vekilinin imzalarını taşıyan kanuni gider belgelerine dayandırılarak yapılacaktır.

f) Müftülükler,  hac TL. hesabından para çekmeye yetkili kılınan kişilerin adları ile imza örneklerini, hesapların açıldığı banka şubelerine önceden bir yazı ile bildireceklerdir.

g) Hac işleri ile ilgili olarak taşra teşkilatından Ankara'ya gelen kuryelerin kanuni yollukları Harcırah Kanununa göre mahallince hac ön kayıt hesabından, Ankara'dan taşraya gönderilecek kuryelerin kanuni yollukları ise Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce, Hac ve Umre hesabından ödenecektir.

ğ) Hac hesaplarıyla ilgili gelir ve giderler; Ek-3’te bulunan tabloya işlenerek 30 Ekim 2014 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne gönderilecektir.

3. Kesin kayıttan sonra hacca gidemeyen veya vefat edenler ile emanet hesabına yatırılan paralarla ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kişinin vazgeçmesi halinde, kişi hac ücretini yatırdığı banka dekontu ile birlikte ilgili müftülüğe dilekçe ile müracaat edecektir. Müracaatı alan il veya ilçe müftülüğü hac programından kişinin bağlantılarını kontrol ederek “Hac Vazgeçen Kaydı Sil”  menüsünden silme işlemini gerçekleştirecek ve alacağı çıktının tasdikli bir nüshasını ilgili kişiye teslim edecektir. Bu kişi de elindeki belge ile ister parayı yatırdığı banka şubesine, isterse hac ücreti tahsilatı yapan bankalardan herhangi birine giderek yatırdığı ücretini geri alabilecektir.

b)  Hacca gitmek üzere para yatırdıktan sonra Türkiye'de vefat edenlerin paraları, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce Hac ve Umre hesabından mirasçılarına ödenecektir. Ancak, bu ödemeye esas olmak üzere mirasçılardan; Ek-4 deki örneğe uygun olarak düzenlenecek müftülük yazısı ekinde; varislerin açık adresi, telefon numarası ve imzaları bulunan müşterek dilekçe, veraset ilamı, 7338 Sayılı Kanun'un 17 nci maddesi gereğince, veraset ve intikal vergisi ile ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı, para bir kişi adına gönderilecekse noterden alınacak vekaletname, hac ücretini yatırdığına dair banka dekontu olacaktır.

c) Hac malzemelerini aldıktan sonra hacca gitmekten vazgeçen veya vefat eden hacı adaylarının paraları geri ödenirken, verilen hac malzemelerinin masrafları düşülecektir.

ç) Suudi Arabistan’da vefat edenlerin paraları, Suudi Arabistan’da verilecek hizmetlerle ilgili ücretler, hacı adaylarının anılan ülkeye girişleri esnasında peşin olarak ödendiğinden, vefat eden hacıların varislerine istemeleri halinde, sadece uçak dönüş bilet ücreti TL. olarak ödenecektir.

d) Hacı adayları, Suudi Arabistan’da özel ihtiyaçları için harcayacakları gerekli parayı; Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki Hac Emanet Kurumsal SAR veya ABD Doları Tahsilat hesabına T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadlarını yazdırmak suretiyle yatırabilecekler veya bulundukları yerden havale edebileceklerdir.

Belirtilen döviz cinsi dışında başka para, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Emanete alınan bu paralar Mekke veya Medine'de toptan veya peyderpey yatırdıkları döviz cinsinden kendilerine veya istedikleri takdirde eşlerine ödenecektir. Ayrıca, Türkiye'deki yakınları da bu hesaplara, hacılarının (alıcısının) T.C. kimlik numarası ile adını ve soyadını yazdırmak suretiyle para yatırabileceklerdir.

Bu hizmet için kendilerinden ilgili bankalarca ayrıca havale ücreti alınmayacaktır.

e) Bu hususlar, hacılar için yapılacak kurs ve seminerlerde kendilerine özellikle duyurulacaktır.

4. İlçe müftülükleri, ön kayıt tutarının havale edildiği banka ekstreleri ile harcamalarla ilgili kanuni gider belgelerinin asıllarını 10 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar il müftülüklerine göndereceklerdir.

5. İl müftülükleri, ön kayıt gelirlerinden 15 Aralık 2014 tarihine kadar yapılacak harcamalara ait kanuni gider belgelerinin asıllarını ise en geç 20 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir.

R- Diğer Hususlar:

1. Bu talimatta hacı adaylarını ilgilendiren hususlar; vaaz, hutbe ve yerel basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulacak ve ayrıca ilgili bölümler, hacı adaylarınca okunabilecek bir şekilde büyütülerek hac bürolarına asılacaktır.

2. Hac işlemleriyle ilgili konularda il müftülükleri ile koordinenin daha hızlı sağlanabilmesi için, fax makinelerinin gerekli bakımları yaptırılarak sürekli açık bulundurulacak, cevabı istenilen yazılar süresi içinde cevaplandırılacaktır.

3.  Hac organizasyonunda görev alacak personele, bu talimatın ilgili bölümleri duyurulacaktır.

4. Talimat gereğince yapılacak iş ve işlemler; te'kide ve zaman kaybına sebebiyet verilmeden süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.

5. Hac ve umre hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen müracaatlar, Başkanlık talimatları çerçevesinde müftülüklerce cevaplandırılacaktır.

6. Bu talimatta yer almayan hususlarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri, Kurul ve Komisyon kararları ile Başkanlık talimatları çerçevesinde işlem yapılacaktır.

7. İvedilik içeren konularda;

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Bürosuna ait, 0312 295 75 28-30-33 numaralı telefonlar ile Hac Hizmetleri bürosuna ait 295 75 18-19-20-22 numaralı telefonlar ve 287 62 74 ve 284 12 71 numaralı faksları,  http//:hac.diyanet.gov.tr web sayfası ve hac@diyanet.gov.tr  e-mail’i,

Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünün, 0312 285 87 26 -  0312 295 84 29 - 36 numaralı telefonları ve 0312 285 84 40 numaralı faksı ile haberleşme sağlanacaktır.

8. Bu talimatın bir sureti, ilçe müftülüklerine il müftülüklerince ivedilikle ulaştırılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

 

 

Dr. Ekrem KELEŞ

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

EKLER :

Hac kesin kayıt form dilekçesi

ve diğer ekleri (5 sayfa)

 

DAĞITIM  :

Gereği         :                                                                          Bilgi :

1. 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)                                            1. Din İşleri Yük. Krl. Başkanlığına

2. Kuzey Kıbrıs T.C. Din Hizmetleri Müşavirliğine               2. Başkan Yardımcılarına

3. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne                           3. Merkez Birimlerine

4. T.C. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne                                    4. İlgili Valiliklere (Eğitim Mrk.Md.)

5. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğüne                          

6. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye

7. Asya Katılım Bankası A.Ş.’ne,

8. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye

9. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye

10. Akbank A.Ş.’ye

11. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne

 

 

 

……/02/2014 Şef                   : M.ÜNYE

……/02/2014 Gen. Müd. V.   : Dr.F.KURT